Centrálny register zmlúv

Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2023
Nájomná zmluva - nebytový priestor o výmere 76 m2
00005/2023/GYMTU/NZ
41,60 € Adam Jaroš Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
22. Jún 2023
Darovacia zmluva poskytnutie finančných prostriedkov v rámci projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Turzovke
00011/2023/GYMTU/OZ
37,75 € Občianske združenie pri Gymnáziu Turzovka Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
8. Jún 2023
Darovacia zmluva poskytnutie finančných prostriedkov v rámci projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Turzovke
00009/2023/GYMTU/OZ
65,88 € Občianske združenie pri Gymnáziu Turzovka Gymnázium, Ľ. štúra 35, 023 54 Turzovka
8. Jún 2023
Dodatok k Zmluve č. ZO/2023D13613-4 o ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa - zvýšenie mesačnej odplaty
00010/2023/GYMTU/OZ
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
6. Jún 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
00007/2023/GYMTU/OZ
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
6. Jún 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
00008/2023/GYMTU/OZ
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
19. Apríl 2023
ZABEZPEČENIE VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
00006/2023/GYMTU/OZ
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva - nebytový priestor o výmere 165m2
00004/2023/GYMTU/NZ
31,75 € Alfonz Danech Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
3. Apríl 2023
Nájomná zmluva - nebytový priestor o výmere 165m2
00003/2023/GYMTU/NZ
127,00 € Ján Kanalík Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
29. Marec 2023
zrušenie služby civilnej ochrany od 1.4.2023
00005/2023/GYMTU/OZ
0,00 € LIVONEC SK, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
13. Marec 2023
Nájomná zmluva - nebytový priestor o výmere 165m2
00002/2023/GYMTU/NZ
50,80 € Ján Kanalík Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
9. Marec 2023
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 22/2022
00041/2023/GYMTU-0008
0,00 € Ivan Gajdičiar Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
17. Február 2023
Darovacia zmluva poskytnutie finančných prostriedkov v rámci projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Turzovke
č. 00004/2023/GYMTU/OZ
652,29 € Občianske združenie pri Gymnáziu Turzovka Gymnázium, Ľ. štúra 35, 023 54 Turzovka
16. Február 2023
Dodatok č.6 k Dohode o úhrade prevádzkových nákladov za poskytovanie školského stravovania
Dodatok č. 6
0,00 € Špeciálna základná škola Gymnázium, Ľ. štúra 35, 023 54 Turzovka
16. Február 2023
Dodatok č. 3 k Dohode o úhrade prevádzkových nákladov za poskytovanie školského stravovania
Dodatok č. 3
0,00 € Centrum pre deti a rodiny, Gymnázium, Ľ. štúra 35, 023 54 Turzovka
13. Február 2023
paušálna odmena za služby poskytnuté poskytovateľom podľa bodov 3.1., 3.2. zmluvy sa zvyšuje na 40,- EUR + DPH mesačne
00003/2023/GYMTU/OZ
0,00 € LIVONEC SK, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
27. Január 2023
Nájomná zmluva - nebytový priestor o výmere 165m2
00001/2023/GYMTU/NZ
63,50 € Ján Kanalík Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
16. Január 2023
organizovanie, riadenie a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2023
č. RÚŠSZA - OM - 2023_003_18a AT
400,00 € Regionálny úrad školskej správy v Žiiline Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
11. Január 2023
vykonávanie priebežnej náčuvovej, výstupvej a súvislej pedagogickej praxe študentov FPV
Zmluva o spolupráci č. 23/2022-23/FPV UMB-PP
0,00 € Univerzita M.Bela v Banskej Bystrici, FPV Gymnázium, Ľ. štúra 35, 023 54 Turzovka
22. November 2022
balík funkcionalíta softvéru a služieb MINI
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
0,00 € VIS Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka