Centrálny register zmlúv

Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2022
Nájomná zmluva 22/2022
22/2022
120,00 € Ivan Gajdičiar Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
10. November 2022
Nájomná zmluva 21/2022
21/2022
265,00 € Ing. Filip Čuboň Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
7. November 2022
Nájomná zmluva 20/2022
20/2022
60,00 € Ján Kanalík Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
27. Október 2022
Nájomná zmluva 18/2022
18/2022
45,00 € Bc. Lenka Kyjanicová Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
27. Október 2022
Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 19/2022
192022
63,00 € Jarmila Tabačíková Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
25. Október 2022
Nájomná zmluva 16/2022
16/2022
225,00 € Bibiana Comorková Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
25. Október 2022
Nájomná zmluva 17/2022
17/2022
32,50 € Lukáš Srniček Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
24. Október 2022
Nájomná zmluva 15/2022
15/2022
227,50 € Rudolf Badžgoň Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
7. Október 2022
Nájomná zmluva 14/2022
14/2022
12,00 € Ing. Jana Holková Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
30. September 2022
Nájomná zmluva 13/2022
13/2022
27,50 € Lukáš Srniček Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
26. September 2022
Zmluva o poskytnutí preddavku
-CRZ-
400,00 € Nadační fond Gaudeamus Gymnázium,Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
21. September 2022
Nájomná zmluva 11/2022
11/2022
36,00 € Ivan Gajdičiar Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
21. September 2022
Nájomná zmluva 12/2022
12/2022
52,50 € Ing. Filip Čuboň Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
31. August 2022
Dodatok č.5 k Dohode o úhrade prevádzkových nákladov za poskytovanie školského stravovania
Dodatok č. 5
0,00 € Špeciálna základná škola Gymnázium, Ľ. štúra 35, 023 54 Turzovka
31. August 2022
Dodatok č. 2 k Dohode o úhrade prevádzkových nákladov za poskytovanie školského stravovania
Dodatok č. 2
0,00 € Centrum pre deti a rodiny, Gymnázium, Ľ. štúra 35, 023 54 Turzovka
30. Jún 2022
Nájomná zmluva 09/2022
09/2022
100,00 € Bibiana Comorková Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
30. Jún 2022
Nájomná zmluva 08/2022
08/2022
45,00 € Dávid Janiš Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
30. Jún 2022
Nájomná zmluva 07/2022
07/2022
100,00 € Rudolf Badžgoň Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
30. Jún 2022
Nájomná zmluva 7/2022
7/2022
100,00 € Rudolf Badžgoň Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
30. Jún 2022
Nájomná zmluva 8/2022
8/2022
45,00 € Dávid Janiš Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka