Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva
2/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Miezgovce
1. Február 2024
Zmluva č. 12/2024 o nakladaní s komunálnym odpadom
3/2024
0,00 € TEDOS, spol. s.r.o. Obec Miezgovce
5. Apríl 2024
Dodatok č.2 k zmluve č. 9500000145 o združenej dodávke elektriny
6/2024
0,00 € V-Elektra Slovakia, a.s. Obec Miezgovce
19. Apríl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
4/2024-1
0,00 € HYDROS Bánovce, spol. s r.o. Obec Miezgovce