Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/11/2024
30,00 € Obec Miezgovce Jana Zachar
8. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/3/2024
30,00 € Obec Miezgovce Alžbeta Hrčková
14. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/136/2024
30,00 € Obec Miezgovce Drahoslav Tlkanec
25. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/30/2024
30,00 € Obec Miezgovce Martina Piešťanská
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/21/2024
30,00 € Obec Miezgovce Jana Vajdáková
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/45/2024
30,00 € Obec Miezgovce Jana Vajdáková
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/137/2024
30,00 € Obec Miezgovce Jana Vajdáková
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
21/2023
26,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Miezgovce
10. November 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
19/2023
15,00 € SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou Obec Miezgovce
22. Apríl 2022
Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností
6/2022
0,00 € Ing. Ján Holička Obec Miezgovce
22. Apríl 2022
Dodatok č. 29 k nájomnej zmluve č. 10/07/2009
7/2022
0,00 € DE-S-PE s.r.o. Obec Miezgovce
20. Máj 2022
Zmluva o prevode VT
11/2022
0,00 € DEUS Obec Miezgovce
1. Júl 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-230-085/2022
KRHZ-TN-VO-230-085/2022
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Miezgovce
1. Júl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení stravovania
Dodatok č.2
0,00 € Stredná odborná škola strojnícka Obec Miezgovce
15. Júl 2022
Dohoda o ukončení spolupráce
ZO/2021C13126-1
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Miezgovce
15. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2022TNP13126-3
Doplnená
0,00 € osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. Obec Miezgovce
22. Júl 2022
Dohoda o aktivácii UoZ
22/09/012/3
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Miezgovce
22. Júl 2022
Dohoda o aktivácii UoZ §10
22/09/010/39
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Miezgovce
21. Október 2022
Dohoda o aktivácii UoZ §12
22/09/012/18
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Miezgovce
4. November 2022
Zmluva o spolupráci
21/2022
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice Obec Miezgovce