Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/45/2023
30,00 € Obec Miezgovce Emília Krchlíková
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/46/2023
30,00 € Obec Miezgovce Emília Krchlíková
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/24/2023
30,00 € Obec Miezgovce Darina Aujeská
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/90/2023
30,00 € Obec Miezgovce Darina Aujeská
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/71/2023
30,00 € Obec Miezgovce Lidmila Sitárová
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/129/2023
30,00 € Obec Miezgovce Alena Krchlíková
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/138/2023
30,00 € Obec Miezgovce Alena Krchlíková
28. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/13/2023
30,00 € Obec Miezgovce Anna Labudová
28. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/14/2023
30,00 € Obec Miezgovce Anna Labudová
29. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/111/2023
30,00 € Obec Miezgovce Gejza Harinek
5. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/32/2023
30,00 € Obec Miezgovce Iveta Štefáneková
8. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/51/2023
30,00 € Obec Miezgovce Jana Valachová
8. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/5/2023
30,00 € Obec Miezgovce Milan Vavro
8. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/6/2023
30,00 € Obec Miezgovce Milan Vavro
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/26/2023
30,00 € Obec Miezgovce Viera Šagátová
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/27/2023
30,00 € Obec Miezgovce Viera Šagátová
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/28/2023
30,00 € Obec Miezgovce Viera Šagátová
12. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/131/2023
30,00 € Obec Miezgovce Emília Belancová
12. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/132/2023
30,00 € Obec Miezgovce Emília Belancová
12. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/67/2023
30,00 € Obec Miezgovce Anna Striežencová