Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/27/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Sečanský
3. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/28/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Sečanský
3. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/119/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Sečanský
6. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/99/2023
30,00 € Obec Miezgovce Elena Madajová
6. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/78/2023
30,00 € Obec Miezgovce Janka Lukáčová
6. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/5/2023
30,00 € Obec Miezgovce Dana Petruľáková
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/25/2023
30,00 € Obec Miezgovce Mária Sečkárová
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/56/2023
30,00 € Obec Miezgovce Sečkárová Mária
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/89/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ĺuboš Mikuš
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/109/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ĺuboš Mikuš
13. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/105/2023
30,00 € Obec Miezgovce Boris Lech, Ing.
13. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/106/2023
30,00 € Obec Miezgovce Boris Lech, Ing.
14. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/122/2023
30,00 € Obec Miezgovce Juraj Pavlovič
14. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/69/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ján Holička
14. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/86/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ján Holička
14. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/91/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ján Holička
15. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/18/2023
30,00 € Obec Miezgovce Daniela Kušnierová
15. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/19/2023
30,00 € Obec Miezgovce Daniela Kušnierová
16. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/16/2023
30,00 € Obec Miezgovce Adriana Šagátová
16. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/106/2023
30,00 € Obec Miezgovce Adriána Šagátová