Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2022
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania
5/2022
150,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Miezgovce
10. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania
18/2023
144,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Miezgovce
11. November 2022
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania
OF-738/30215-19
126,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Miezgovce
28. Apríl 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/05087/001
50,40 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Miezgovce
15. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/7/2023
30,00 € Obec Miezgovce Viera Mišíková
23. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/15/2023
30,00 € Obec Miezgovce Mária Masáre, Mgr.
30. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/88/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ľudmila Viselková
30. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/120/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ľudmila Viselková
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/133/2023
30,00 € Obec Miezgovce Anna Lechová
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/12/2023
30,00 € Obec Miezgovce Margita Krchlíková
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/13/2023
30,00 € Obec Miezgovce Margita Krchlíková
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/4/2023
30,00 € Obec Miezgovce Margita Krchlíková
4. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/88/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ľudmila Viselková
5. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/44/2023
30,00 € Obec Miezgovce Slavomír Lech
22. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/125/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ján Špalek
22. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/125/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ján Špalek
22. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/47/2023
30,00 € Obec Miezgovce Emil Pastorek
22. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/32/2023
30,00 € Obec Miezgovce Eleonóra Zemánková
22. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/37/2023
30,00 € Obec Miezgovce Eleonóra Zemánková
28. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/46/2023
30,00 € Obec Miezgovce Jozef Vrzoň