Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
7/2024
7 976,26 € BANCE-STAV, spol. s r.o. Obec Miezgovce
20. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070AFY2
10 252,80 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Miezgovce
29. December 2023
Zmluva č. 230667 08 U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
23/2023
182 200,00 € Environmentálny fond Obec Miezgovce
20. Február 2024
Zmluva o dielo
4/2024
Doplnená
191 779,60 € HYDROS Bánovce, spol. s r.o. Obec Miezgovce