Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/40/2023
30,00 € Obec Miezgovce Julian Mikuš
18. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/139/2023
30,00 € Obec Miezgovce Lucia Krchlíková
22. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/9/2023
30,00 € Obec Miezgovce Monika Valková
28. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/36/2023
30,00 € Obec Miezgovce Július Sečkár
28. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/1/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Škorec
28. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/43/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Škorec
4. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/2/2024
30,00 € Obec Miezgovce Ľubomír Aujeský
4. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/3/2024
30,00 € Obec Miezgovce Ľubomír Aujeský
5. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/98/2024
30,00 € Obec Miezgovce Marta Hudecová
5. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/101/2024
30,00 € Obec Miezgovce Marta Hudecová
5. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/135/2024
30,00 € Obec Miezgovce Marta Hudecová
5. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/127/2024
30,00 € Obec Miezgovce Ján Ševčík
4. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/10/2024
30,00 € Obec Miezgovce Jana Zachar
4. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/11/2024
30,00 € Obec Miezgovce Jana Zachar
8. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/3/2024
30,00 € Obec Miezgovce Alžbeta Hrčková
14. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/136/2024
30,00 € Obec Miezgovce Drahoslav Tlkanec
25. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/30/2024
30,00 € Obec Miezgovce Martina Piešťanská
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/21/2024
30,00 € Obec Miezgovce Jana Vajdáková
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/45/2024
30,00 € Obec Miezgovce Jana Vajdáková
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/137/2024
30,00 € Obec Miezgovce Jana Vajdáková