Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/126/2023
30,00 € Obec Miezgovce Milan Žatko
31. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/39/2023
30,00 € Obec Miezgovce Svetlana Kopecká
31. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/134/2023
30,00 € Obec Miezgovce Roman Hudec
31. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/59/2023
30,00 € Obec Miezgovce Roman Hudec
2. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/130/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ján Fraňo
2. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/8/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ján Fraňo
2. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/41/2023
30,00 € Obec Miezgovce Peter Píš
2. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/4/2023
30,00 € Obec Miezgovce Dana Petruľáková
2. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/5/2023
30,00 € Obec Miezgovce Dana Petruľáková
2. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/140/2023
30,00 € Obec Miezgovce Anton Madaj
2. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/9/2023
30,00 € Obec Miezgovce Igor Ondruška
3. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva B/117/2023
30,00 € Amália Bardáčová Obec Miezgovce
3. November 2023
Zmluva č. B/81/2023
Zmluva č. B/81/2023
30,00 € Obec Miezgovce Darina Trgyňová
3. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/27/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Sečanský
3. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/28/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Sečanský
3. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/119/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Sečanský
6. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/99/2023
30,00 € Obec Miezgovce Elena Madajová
6. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/78/2023
30,00 € Obec Miezgovce Janka Lukáčová
6. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/5/2023
30,00 € Obec Miezgovce Dana Petruľáková
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/25/2023
30,00 € Obec Miezgovce Mária Sečkárová