Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Dodatok č. 31 k nájomnej zmluve č. 10/07/2009
17/2023
0,00 € DE-S-PE s.r.o. Obec Miezgovce
3. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
A/49/2023
0,00 € Martina Bulíková Obec Miezgovce
3. November 2023
Zmluva č. B/17/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
B/17/2023
0,00 € Obec Miezgovce Darina Trgyňová
3. November 2023
Zmluva č. B/18/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
B/18/2023
0,00 € Obec Miezgovce Darina Trgyňová
3. November 2023
Zmluva č. B/19/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva B/19/2023
0,00 € Obec Miezgovce Darina Trgyňová
3. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení
Dodatok 1/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Miezgovce
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
20/2023
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Miezgovce
4. December 2023
zmluva o grantovom účte
22/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Miezgovce
29. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Zmluva o spolupráci
0,00 € ELEKOS Obec Miezgovce
31. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/70/2023
0,00 € Obec Miezgovce Obec Miezgovce
31. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/49/2023
0,00 € Obec Miezgovce Mária Škvareninová
12. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva
2/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Miezgovce
1. Február 2024
Zmluva č. 12/2024 o nakladaní s komunálnym odpadom
3/2024
0,00 € TEDOS, spol. s.r.o. Obec Miezgovce
5. Apríl 2024
Dodatok č.2 k zmluve č. 9500000145 o združenej dodávke elektriny
6/2024
0,00 € V-Elektra Slovakia, a.s. Obec Miezgovce
19. Apríl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
4/2024-1
0,00 € HYDROS Bánovce, spol. s r.o. Obec Miezgovce
10. November 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
19/2023
15,00 € SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou Obec Miezgovce
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
21/2023
26,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Miezgovce
15. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/7/2023
30,00 € Obec Miezgovce Viera Mišíková
23. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/15/2023
30,00 € Obec Miezgovce Mária Masáre, Mgr.
30. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/88/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ľudmila Viselková