Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Dohoda §54, Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením
23/35/054/1041
25 505,40 € Obec Nižná Sitnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. Marec 2017
Dohoda o poskytnutí finačného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
17/35/050/13
25 405,92 € DaMaR experience s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení
33/2016/§54-ŠnZ
25 386,56 € Technické služby mesta Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
24. Júl 2017
Dohoda číslo 17/35/054/68 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“
17/35/054/68
25 383,96 € Marek Dzurko - MARKO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
6. September 2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/35/054/119
25 268,40 € GaFed s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Február 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/35/50J/15
25 262,55 € Obec Košarovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. Apríl 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/35/50J/38
25 262,55 € Obec Zubné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
3. Marec 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
17/35/054/12
25 141,50 € KSK TRADING, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
13. Marec 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
17/35/054/17
25 141,50 € Mária Hriseňková - MH Bystrá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
17/35/054/15
25 141,50 € ZAPO GROUP Service s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
31. Marec 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona
22/§ 50j/NS/2014/ ŠR
Doplnená
25 080,00 € Obec Turcovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. Marec 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
3/2015/§ 54 -VZ
25 068,08 € Obec Hrabovec nad Laborcom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
14. Marec 2016
Dohoda č. 24/2016/§54 -ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení
24/2016/§54-ŠnZ
24 930,05 € Obec Ptičie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
1. August 2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu"
18/35/054/45
24 826,08 € MS Electrical Services s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
19. Február 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
12/2016/§54-ŠnZ
24 808,55 € Obec Čukalovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23. Júl 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
15/35/050/28
24 660,00 € KODREFA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. Október 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/
20/35/54X/26
24 576,12 € Zariadenie sociálnych služieb AKTIG Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. November 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
19/§50a-PS/2012/NP
24 532,20 € AUTOLANC s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
7. November 2016
Dohoda o poskytnutí finačného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
16/35/050/17
Doplnená
24 465,12 € AUTOLANC s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23. Január 2017
DOHODA číslo 17/35/052/4 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
17/35/052/4
24 255,00 € Mesto Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné