Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení
35/2016/§54-ŠnZ
28 385,70 € Obec Jabloň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Október 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
22/35/054/120
Doplnená
28 258,20 € Mesto Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
30. Máj 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
19/2017/§54-PZ
Doplnená
22 533,20 € UNEX Slovakia a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. Jún 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
16/35/052/272
27 722,40 € Mesto Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
7. Júl 2021
Dohoda č. 21/35/53G/3 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/35/53G/3
27 709,20 € POMÁHAJ A CHRÁŇ o. z. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
6. Júl 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/35/054/72
27 588,75 € Obec Jasenov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
30. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/35/54X/9
27 580,20 € JASENOVSKA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
14. Február 2013
Dohoda č. 11/XXI/2013/§54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z.
11/XXI/2013/§54
27 392,40 € Mgr. Martin Petruška Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
9. Apríl 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
40/XXI/2013/§54
27 392,40 € AEVITAS, n.o. – ZARIADENIE PRE SENIOROV Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
10. Apríl 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54
41/XXI/2013/§54
27 392,40 € KONTACT SERVIS s. r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
2. September 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004
100/XXI/2013/§54
27 392,40 € HANY ULIČ s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
9. Apríl 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/35/50J/34
27 283,50 € Obec Vyšná Sitnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
11. Február 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3"Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona
20/35/054/31
26 768,52 € Obec Ulič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. Máj 2017
Dohoda o poskytnutí finačného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
17/35/050/22
26 671,44 € Vlastimil Michajlov DREVOVÝROBA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
18. Apríl 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
16/35/054/80
26 118,06 € Mgr. Darina Zavacká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
1. Jún 2017
Dohoda o poskytnutí finačného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
17/35/050/25
25 969,44 € Plastprodukt, spol. s r.o. Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. August 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
52/§ 50j/NS/2014
Doplnená
25 942,68 € Obec Chlmec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
7. Júl 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/35/054/84
25 894,26 € Obec Brekov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
19. November 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/
20/35/54X/50
25 627,05 € Slovenský červený kríž, Územný spolok Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
16. Máj 2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17/35/51A2/10
Doplnená
25 516,80 € MY HOME s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné