Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
47/XXI/2013/§54
32 870,88 € AFESTA, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
13. August 2013
Dohoda č. 93 / XXI/2013/§54 „Podpora vytvárania pracovných miest“
93/XXI/2013/§54
Doplnená
32 870,88 € Marek Dzurko - MARKO Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
26. Marec 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
14/2015/§ 54 -VZ
32 775,71 € Obec Zubné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ZUoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
08/2015/§54-ŠnZ
Doplnená
32 763,43 € Obec Nižná Sitnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. November 2015
Dohoda č.32/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
32/2015/§54-ŠnZ
32 763,43 € Obec Modra nad Cirochou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. November 2015
Dohoda č.30/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
30/2015/§54-ŠnZ
32 763,43 € Obec Vyšná Sitnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. November 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ZUoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
24/2015/§54-ŠnZ
Doplnená
32 650,13 € Mesto Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
8. Apríl 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16/35/054/64
32 442,12 € Ing. Kristian Marcinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Február 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/35/50J/15
32 316,57 € Obec Jasenov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. Marec 2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona ač.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17/35/51A2/5
31 896,00 € MY HOME s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. Júl 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16/35/054/120
31 374,54 € MOPOSTAV, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
18. Júl 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16/35/054/118
31 210,20 € Mládežnícky hokejový klub Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
18. December 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/51A2/9
30 643,20 € ARTMIE, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
17. August 2015
Dohoda č. 15/35/51A2/40 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/35/51A2/40
Doplnená
30 628,32 € Mesto Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Jún 2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
18/35/054/33
30 588,00 € Ján Tovtik - CREDO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
14. Marec 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56
4/ § 56/ 2013 / NP
Doplnená
30 448,50 € MIPET Slovakia, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
2. Apríl 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/35/50J/26
30 315,06 € Obec Brekov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Február 2019
Dohoda číslo 19/35/054/25 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ - Opatrenie č. 1
19/35/054/25
29 527,65 € Základná škola, Ulica budovateľská 1992/9, Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
7. December 2016
Dohoda o poskytnutí finačného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
16/35/050/22
Doplnená
29 357,28 € MY HOME s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
9. December 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa §52 ods.10 zákona č.5/2004 Z.z.
15/35/052/236
28 677,00 € Mesto Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné