Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2016
Dohoda o poskytnutí finačného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
16/35/050/19
Doplnená
38 092,68 € DaMaR experience s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/35/19B/9
37 672,40 € MATADEX - SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ZUoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
07/2015/§54-ŠnZ
Doplnená
37 443,92 € Obec Hrubov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. November 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ZUoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
23/2015/§54-ŠnZ
Doplnená
37 443,92 € Obec Pichné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. Október 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/
20/35/54X/38
37 348,11 € Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Október 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/
20/35/54X/2
36 891,45 € Obec Vyšná Sitnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
16. Február 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/35/53G/2
36 382,02 € IMUNITAS s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
2. Apríl 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/35/50J/33
36 144,90 € Obec Kamenica nad Cirochou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Október 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/
20/35/54X/31
35 950,14 € Provital, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
4. Apríl 2019
Dohoda číslo 19/35/054/31 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ - Opatrenie č. 1
19/35/054/31
Doplnená
35 788,20 € Mesto Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Apríl 2015
Dodatok č.1 k dohode č.13/2015/§54-VZ zo dňa 25.03.2015
Dodatok č.1 k dohode 13/2015/§54-VZ
35 755,32 € Obec Turcovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
14. August 2012
Dohoda 12/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a
12/§50a-PS/2012/NP I-2/D
35 683,20 € Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
3. Máj 2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17/35/50J/17
35 541,72 € Obec Jasenov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením
24/35/054/385
34 344,73 € Obec Nižná Sitnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
4. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí finačného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
16/35/050/5
34 089,36 € Bella Vita, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
9. Jún 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16/35/054/110
33 920,61 € L-K STAV, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
13. Marec 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
17/35/054/18
33 698,28 € LEMAN SLOVAKIA spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
4. Jún 2021
Dohoda o poskyt. finan. príspevkov na podporu vytv. prac. miest pre UoZ a znevýh. UoZ v oblasti obnovy kult. dedičstva v rámci projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva v roku 2021" podľa § 54 ods.1 písm. d) zák. č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č 21/35/054/47
33 653,76 € Obec Jasenov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/35/054/40
Doplnená
32 945,00 € Obec Zbudské Dlhé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
6. Marec 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54
19/ XXI/2013/§54
32 870,88 € Ing. Jaroslav Pčola REINTER Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné