Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3"Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona
20/35/054/75
46 844,91 € Mesto Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
5. Október 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16/35/054/141
46 815,30 € Miroslav Haburaj Drevovýroba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
4. August 2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/35/054/101
46 746,30 € Viktor Haburaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. November 2015
Dohoda č. 34/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
34/2015/§54-ŠnZ
Doplnená
46 238,40 € Občianske združenie AURA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
9. Apríl 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/35/50J/33
45 343,20 € Technické služby mesta Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. Marec 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
15/2015/§ 54 -VZ
44 694,15 € Obec Ulič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí NFP 74/OKMPESF/2013/NP DEI/HE
Zmluva o poskytnutí NFP 74/OKMPESF/2013/NP DEI/HE
44 107,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16. Apríl 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54
45/XXI/2013/§54
43 827,84 € BEKY, a.s. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
29. Máj 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/35/50J/36
43 723,80 € Obec Brekov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/35/53G/3
42 709,32 € POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/35/53G/3
42 709,32 € POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
9. Apríl 2021
Dohoda č. 21/35/060/24 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
21/35/060/24
42 693,68 € Mesto Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
2. Február 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/35/50J/8
42 557,40 € Obec Jasenov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
12. September 2019
Dohoda číslo 19/35/054/70 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ - Opatrenie č. 1
19/35/054/70
42 182,40 € MY HOME s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. November 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ZUoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
20/2015/§54-ŠnZ
Doplnená
42 124,41 € Obec Ulič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. September 2019
Dohoda číslo 19/35/054/82 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ - Opatrenie č. 1
19/35/054/82
40 474,35 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
19. Február 2016
Dohoda č. 10/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení
10/2016/§54-ŠnZ
39 423,60 € ROTREND,n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Október 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16/35/054/150
38 940,75 € Obec Baškovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. December 2018
Dohoda číslo 18/35/054/80 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ - Opatrenie č. 2
18/35/054/80
38 937,60 € Mesto Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. Marec 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
13/2015/§ 54 -VZ
38 734,93 € Obec Turcovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné