Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2014
D O H O D A č. 1/2014/XXXIV-2/HE/A1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu č. XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/200
1/2014/XXXIV-2/HE/A1
62 817,48 € BEKY, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. November 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/
20/35/54X/52
62 421,48 € Občianske združenie AURA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
4. Júl 2016
dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
16/35/054/113
59 874,33 € Ján Tovtik - CREDO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
2. Máj 2013
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: NP VII-2/HE
Dodatok č. 7 k Zmluve NP VII-2/HE
59 283,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
28. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/35/19B/2
57 766,56 € KALUSO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/35/19B/1
55 969,38 € POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
24. Máj 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16/35/054/98
54 946,53 € EURO-K, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. November 2015
Dohoda o poskytnutí finačného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
15/35/050/41
Doplnená
53 214,72 € BEKY, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
2. December 2015
Dohoda o poskytnutí finačného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
15/35/050/43
52 953,12 € UDAVA a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
1. Apríl 2015
dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a
15/35/51A2/9
Doplnená
51 673,20 € Mesto Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
8. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/35/50J/20
51 535,53 € Obec Jasenov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
30. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/35/060/19
Doplnená
56 689,44 € Mesto Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
1. Február 2013
Dohoda č.10/XXI/2013/§54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z.
10/XXI/2013/§54
49 645,20 € Jozef Harmaňoš HARMEN Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
2. Október 2017
Dohoda číslo 17/35/054/122 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“
17/35/054/122
Doplnená
48 256,53 € Ján Tovtik - CREDO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. Október 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/
20/35/54X/40
48 921,84 € Domov v Poloninách Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
4. December 2018
Dohoda číslo 18/35/054/79 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ - Opatrenie č. 1
18/35/054/79
48 266,25 € MY HOME s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. Máj 2016
Dohoda o poskytnutí finačného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
16/35/050/9
47 373,36 € BEKY, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. Október 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
66/§ 50j/NS/2014
Doplnená
47 337,12 € Mesto Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
22. Február 2016
Dohoda č. 7/2016/§54 -ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení
7/2016/§54-ŠnZ
47 309,50 € Obec Turcovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. Február 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3"Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona
20/35/054/75
46 844,91 € Mesto Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné