Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/35/19B/4
84 197,57 € POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. Február 2020
Dohoda č. 20/35/54REG/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu udržania pracovných miest u zamestnávateľa, ktorého zamestnanci sú ohrození stratou zamestnania podľa §54 ods. 1 písm. f) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
20/35/54REG/1
83 982,78 € DaMaR experience s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
15. Marec 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
17/35/054/19
83 805,00 € KMK INVESTMENT s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
12. Apríl 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/35/53G/5
Doplnená
82 254,96 € KALUSO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. Marec 2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 ods. 1 písm. a)
1/XXI/2014/§54
82 177,20 € J&M consulting s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/35/19B/6
81 748,86 € IMUNITAS s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
18. Október 2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/35/53G/6
81 571,85 € Mestský podnik Snina, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ (ďalej len „ národný projekt“) realizovaného podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
01/ § 54/ 2013
Doplnená
76 679,44 € Obec Jasenov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
16. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/35/060/30
75 344,80 € Mesto Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
31. Máj 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
22/2017/§54-PZ
71 675,76 € OLDRATI SLOVENSKO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Máj 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16/35/054/97
70 387,29 € MOHAN, s. r. o. Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. Júl 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/ § 50j/NS 2013/ NP VAOTP SR-2
Doplnená
62 109,63 € Mesto Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/35/19B/11
66 324,53 € Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. Február 2016
Dohoda č. 17/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení
17/2016/§54-ŠnZ
66 233,30 € Obec Zubné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. August 2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/35/054/98
66 191,76 € ARTMIE, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
2. Júl 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
75/XXI/2013/§54
65 741,76 € DAK profi s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
29. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/35/19B/10
64 027,71 € Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. Február 2016
Dohoda o poskytnutí finačného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
16/35/050/4
Doplnená
63 920,52 € DREVOP, s.r.o., Dlhé nad Cirochou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
10. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/35/060/11
Doplnená
63 448,40 € Mesto Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. Marec 2017
Dohoda o poskytnutí finačného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50
17/35/050/11
Doplnená
62 948,64 € BEKY, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné