Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2015
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva
01/hrady-3/§ 54/2015
Doplnená
119 006,76 € Združenie na záchranu Brekovského hradu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/35/19B/5
114 900,64 € MATADEX - SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
15. Január 2019
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY
315/135/2018
111 873,86 € DADAX, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22. Apríl 2020
Dohoda č. 20/35/53G/2 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/53G/2
110 765,81 € Mestský podnik Snina, s. r. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23. Máj 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ a znevýhodnených UoZ v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" podľa § 54 ods. 1
17/35/054/41
101 939,65 € Združenie na záchranu Brekovského hradu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. Marec 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/35/51A2/8
Doplnená
101 622,60 € OLDRATI SLOVENSKO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
24. Apríl 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z.
6/§56/2013/ŠR
Doplnená
101 495,00 € Academica, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
20. Júl 2020
Dohoda č. 20/35/53G/3 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/53G/3
99 225,18 € Jana Bezegová ROBEN r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/35/19B/3
97 947,92 € Jana Bezegová ROBEN r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
6. Máj 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovných miest pre UoZ a znevýhodnených UoZ v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva"
2/§54/2016/hrady
Doplnená
97 209,60 € Obec Jasenov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Jún 2014
Dohoda rámci národného projektu XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest - 3“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
4/XXI/B /2014/§ 54
97 081,56 € OLDRATI SLOVENSKO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Marec 2022
Dohoda č. 22/35/054/9 o poskytnutí investičnej pomoci v rámci NP "Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka - Opatrenie č. 4"
22/35/054/9
96 194,40 € POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/35/19B/4
95 849,70 € IMUNITAS s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/35/19B/8
95 593,48 € KALUSO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
22. Apríl 2015
Dohoda č. 02/hrady-3/§ 54/2015 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu
02/hrady-3/§54/2015
Doplnená
95 467,40 € Obec Jasenov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23. Jún 2014
Dohoda č.: 01/hrady/2014/§54 „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva- 2“
01/hrady/2014/§ 54
93 969,58 € Združenie na záchranu Brekovského hradu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
4. September 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
43/2017/§54-PZ
93 729,84 € UNEX Slovakia, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
22. Apríl 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
55/XXI/2013/§54
Doplnená
93 134,16 € DAPET s.r.o. Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
15. Júl 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/35/53G/9
91 113,02 € Mestský podnik Snina, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
18. August 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona ač.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
16/35/51A2/33
Doplnená
86 587,20 € RealCall, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné