Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2017
DOHODA číslo 17/35/052/4 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
17/35/052/4
24 255,00 € Mesto Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Marec 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
25/2015/§54-VZ
23 836,88 € Obec Baškovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/35/060/20
23 727,45 € Michaela Hrešková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
8. Jún 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení
42/2016/§54-ŠnZ
23 654,75 € Technické služby mesta Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia prcovného miesta pre ZUoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
15/2015/§54-ŠnZ
Doplnená
23 459,10 € Obec Koškovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. Apríl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/35/54X/3
23 446,90 € Nexis Fibers a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
2. Máj 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
07/2017/§54-PZ
23 415,32 € JASENOVSKA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
19. August 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16/35054/131
23 407,65 € HANY ULIČ s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ZUoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
19/2015/§54-ŠnZ
Doplnená
23 402,45 € Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. November 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/
20/35/54X/51
23 376,06 € Obec Ulič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
9. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/35/50J/20
23 319,00 € Obec Vyšný Hrušov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
1. August 2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu"
18/35/054/47
23 167,80 € KMK INVESTMENT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. August 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
56/§ 50 j/NS/2014
Doplnená
23 134,14 € Mesto Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
6. November 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/
20/35/54X/46
23 076,36 € Obec Kochanovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23. Október 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/
20/35/54X/17
23 044,50 € Slovenský červený kríž, územný spolok Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Marec 2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17/35/50J/6
23 011,38 € Technické služby mesta Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
31. Marec 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona
21/§ 50j/NS/2014/ ŠR
Doplnená
22 800,00 € Obec Baškovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
3. December 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/
20/35/54X/55
22 772,16 € AEVITAS, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
31. August 2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/35/054/118
Doplnená
22 741,56 € Qstore s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
4. Január 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
15/35/052/404
22 668,00 € Mesto Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné