Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí NFP č. 237/OKMPESF/2014/NP „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 2“/HE
237/OKMPESF/2014/NP
Doplnená
179 140,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí NFP, č. z. 238/OKMPESF/2014/NP XXXIV/HE
238/OKMPESF/2014/NP XXXIV/HE
Doplnená
175 644,42 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7. Marec 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54
22/XXI/2013/§54
Doplnená
175 311,36 € Tytex Slovakia s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
30. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovných miest pre UoZ a znevýhodnených UoZ v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva-2" podľa § 54 ods. 1
Dohoda č 20/35/054/117
173 106,82 € Združenie na záchranu Brekovského hradu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Máj 2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovných miest pre UoZ a znevýhodnených UoZ v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva-2" podľa § 54 ods. 1
19/035/054/41
170 914,51 € Obec Jasenov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
9. Máj 2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovných miest pre UoZ a znevýhodnených UoZ v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva-2" podľa § 54 ods. 1
19/035/054/40
165 783,92 € Združenie na záchranu Brekovského hradu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
11. Júl 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/35/054/432
148 377,60 € PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
5. Máj 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovných miest pre UoZ a znevýhodnených UoZ v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" podľa § 54 ods.1
1/§54/2016/hrady
Doplnená
147 032,47 € Združenie na záchranu Brekovského hradu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
30. Máj 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ a znevýhodnených UoZ v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" podľa § 54 ods. 1
17/35/054/54
142 232,04 € Obec Jasenov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
17. Máj 2021
Dohoda č. 21/35/53G/1 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/35/53G/1
132 322,75 € Mestský podnik Snina, s. r. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
15. Júl 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/35/054/434
131 220,75 € Nexis Fibers a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Apríl 2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ a znevýhodnených UoZ v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" podľa § 54 ods. 1 pí
Dohoda č.18/35/054/16
Doplnená
128 039,64 € Združenie na záchranu Brekovského hradu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/35/19B/3
127 685,43 € Jana Bezegová ROBEN r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
11. Apríl 2022
Dohoda č. 22/35/53G/4 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/35/53G/4
127 337,07 € Jana Bezegová ROBEN r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Jún 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
236/OKMPESF/2014/NP XXIB/HE
Doplnená
125 634,96 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
26. Február 2021
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 174/135/2020
174/135/2020
125 138,39 € YI security s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 277/135/2022
277/135/2022
124 926,34 € JM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
24. Jún 2013
Dohoda o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ (ďalej len „ národný projekt“) realizovaného podľa § 54 ods. 1, písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
02/§ 54/2013
Doplnená
121 668,84 € Združenie na záchranu Brekovského hradu Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Máj 2021
Dohoda č. 20/35/53G/2 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/35/53G/2
119 282,87 € Jana Bezegová ROBEN r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. Október 2012
Zmluva o dielo
4/2012/EO
119 038,80 € Constructing – stav s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné