Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
56/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Nižná Sitnica Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
57/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € Attila Antal Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
58/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € ENTER SK, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
59/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Prešov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
60/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Zboj Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
61/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
62/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
63/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € EUROSPEDA s.ro. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
64/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € SEDOT spol. s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
65/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
66/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € Humenská televízia s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
67/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € Okresný súd Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
30. Apríl 2013
Dodatok číslo 2 k dohode č. 34/§50a-PS/2010/ŠR zo dňa 28.06.2010
34/§50a-PS/2010/ŠR
0,00 € ALDA Vranov n.T., s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
2. Máj 2013
Dodatok č.3 k Zmluve č. 3110305 o nájme a podnájme nebytových priestorov uzavretej dňa 20.01.2005
3110305
Doplnená
0,00 € Mesto Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
7. Máj 2013
D o h o d a o skončení Dohody č. 20/XXI/2013/§54 o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa §54 zákona č. 5/2004 Z.z.
Skončenie Dohody č. 20/XXI/2013/§54
0,00 € TWISTER CLUB s. r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
13. Máj 2013
Zmluva č. 1/2013 o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu - výchovný skupinový program
Zmluva č.1/2013_vých. skup. soc. pogram
Doplnená
0,00 € Naše slniečka, n.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
15. Máj 2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 30/OKP/2011/NP III-2A/HE
Dodatok č.5 k zmluve č. 30/OKP/2011/NP III -2A/HE
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
15. Máj 2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 32/OKP/2011/NP III-2B/HE
Dodatok č. 5 k zmluve č.32/OKP/2011/NP III -2B/HE
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
24. Jún 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
68/§51/2013/NP VAOTP SR -2
0,00 € Obec Lackovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Jún 2013
Zmluva o vykonávaní repasácie tonerov č. 1/2013
1/2013/EO
0,00 € KRIDLA s.r.o Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné