Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
39/§51/2013/NP
0,00 € Stredná odborná škola Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
22. Marec 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
41/§51/2013/NP
0,00 € SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
22. Marec 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
42/§51/2013/NP
0,00 € ASTA, spol. s r.o. Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
22. Marec 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
43/§51/2013/NP
0,00 € Marta Branovská - ELDOM Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
22. Marec 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
44/§51/2013/NP
0,00 € Informačné centrum mladých Snina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
22. Marec 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
45/§51/2013/NP
0,00 € Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
22. Marec 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
47/§51/2013/NP
0,00 € Vihorlatské múzeum v Humennom Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
22. Marec 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
48/§51/2013/NP
0,00 € LEKTI, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
22. Marec 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
49/§51/2013/NP
0,00 € Peter Prokopčák Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
26. Marec 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
40/§51/2013/NP
0,00 € Sociálna poistovňa, pobočka Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
3. Apríl 2013
Zmluva o technickej pomoci č. 01/2013 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 3 ods. 1 zákona 25/2006 Z. z.
Zmluva o technickej pomoci č. 01/2013
0,00 € Ing Jozef ZUBKO- AQUA-PROJEKT Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
18. Apríl 2013
Dodatok číslo 2 k dohode č. 15/§50a-NS/2012/NP I-2/D zo dňa 18.09.2012
Dodatok č.2 k doh.15/§50a-NS/2012/NP I-2/D
0,00 € AEVITAS, n.o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
18. Apríl 2013
Dodatok číslo 1 k dohode č. 18/§50a-NS/2012/NP zo dňa 28.11.2012
Dodatok 1 k dohode c.18/§50a-NS/2012/NP
0,00 € AEVITAS, n.o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
18. Apríl 2013
Dodatok číslo 1 k dohode č. 9/§50-PS/2013/NP VAOTP zo dňa 11.04.2013
Dodatok číslo 1 k dohode č. 9/§50-PS/2013/NP
0,00 € Milanom Boňkom Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
50/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € Krajská prokuratúra Prešov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
51/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
52/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € Bytové družstvo Snina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
53/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € Štefan Guzej - PG SERVIS Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
54/§51/2013/ŠR
0,00 € Správa katastra Prešov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
25. Apríl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
55/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € ART-MEDIA SK s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné