Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
20/§51/2013/NP
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. Február 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
21/§51/2013/NP
0,00 € Jaroslav Kopčák JARKOP Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. Február 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
22/§51/2013/NP
0,00 € Obec Kamienka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. Február 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
23/§51/2013/NP
0,00 € Mgr. Ladislav Hurka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. Február 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
24/§51/2013/NP
0,00 € Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Humennom, Mierová 63 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. Február 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
25/§51/2013/NP
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. Február 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
26/§51/2013/NP
0,00 € 26/§51/2013/NP Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. Február 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
27/§51/2013/NP
0,00 € Beáta Račková - BERA Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. Február 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
28/§51/2013/NP
0,00 € Obec Stakčín Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. Február 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
30/§51/2013/NP
0,00 € Mgr. Vladimír Vajs REKLAMNÁ AGENTÚRA WM Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. Február 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
31/§51/2013/NP
0,00 € Lenka Geršíová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. Február 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
32/§51/2013/NP
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Prešov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. Február 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
29/§51/2013/NP
0,00 € František Nemčický - NEF - STAVEBNÉ PRÁCE Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
1. Marec 2013
Dodatok zo dňa 26.2.2013 k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A3915256
A3915256
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
8. Marec 2013
Dodatok č.2 k Dohode č. 1/§50a-PS/2011/NPI-2/B.
Dodatok č. 2 k dohode 1/§50a-PS/2011
0,00 € CREATOR, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
21. Marec 2013
KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
KZ/2013/UPSVR Humenné
Doplnená
0,00 € ZO SLOVES pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
22. Marec 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
36/§51/2013/NP
0,00 € Základná škola s materskou školou Hrabovec nad Laborcom Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
22. Marec 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
34/§51/2013/NP
0,00 € Jaroslav Bončík Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
22. Marec 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
35/§51/2013/NP
0,00 € Obvodný pozemkový úrad v Prešove Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
22. Marec 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
37/§51/2013/NP
0,00 € LIGI s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné