Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb B0906780
B0906780
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
8. December 2012
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2184/2012
0,00 € Orange Slovensko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
8. December 2012
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2181/2012
0,00 € Orange Slovensko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
8. December 2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - 00039197
00039197
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
8. December 2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - 90065875
90065875
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
8. December 2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - B0856292
B0856292
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
11. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK“
209/§51/2012/NP VAOTP
0,00 € Stredná odborná škola Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
11. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK“
206/§51/2012/NP VAOTP
0,00 € Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
20. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
210/§51/2012/NP
0,00 € Katastrálny úrad Prešov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
20. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
211/§51/2012/NP
0,00 € Ing. Róbert Šmajda Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
20. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
212/§51/2012/NP
0,00 € Obec Lieskovec Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
20. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
213/§51/2012/NP
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
20. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
214/§51/2012/NP
0,00 € Obvodný úrad Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
20. December 2012
Dodatok č. 6
NP VII-2/HE
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
21. Január 2013
Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NP XXV-2/HE
Dodatok č. 11
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30. Január 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
1/§51/2013/NP
0,00 € Martin Savkuľak Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
30. Január 2013
Dohoda 2/§51/2013/NP VAOTP o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
2/§51/2013/NP
0,00 € Obec Brezovec Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
30. Január 2013
Dohoda 3/§51/2013/NP VAOTP o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
3/§51/2013/NP
0,00 € Dušan Cicko - HRATEGA Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
30. Január 2013
Dohoda 4/§51/2013/NP VAOTP o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,
4/§51/2013/NP
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
30. Január 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
5/§51/2013/NP
0,00 € Nemocnica Snina, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné