Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2012
Dohoda č: 190/§51/2012/NP VAOTP o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK“
190/§51/2012/NP VAOTP
0,00 € Mgr. Adriana Kelemecová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
191/§51/2012/NP VAOTP
0,00 € Krajský lesný úrad v Prešove Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
192/§51/2012/NP
0,00 € Krajská prokuratúra Prešov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
193/§51/2012/NP
0,00 € Obchodná akadémia Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
194/§51/2012/NP
0,00 € Orion Humenné, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
195/§51/2012/NP
0,00 € WMC Slovakia, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
196/§51/2012/NP
0,00 € CENTRUM ZDRAVIA HUMENNÉ, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
197/§51/2012/ NP
0,00 € Krajský úrad životného prostredia v Prešove Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
198/§51/2012/NP
0,00 € Mgr. Eva Brezíková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
199/§51/2012/NP
0,00 € Základná škola s materskou školou Klenová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
200/§51/2012/NP
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
201/§51/2012/NP
0,00 € Krajský úrad životného prostredia v Prešove Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
202 /§51/2012/NP
Doplnená
0,00 € Iveta Ščerbáková - I.S. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
203/§51/2012/NP
0,00 € JP - SANICAR s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
204/§51/2012/NP
0,00 € Mgr. Jana Juščíková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
205/§51/2012/NP
0,00 € SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
207/§51/2012/NP
0,00 € LACUT, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
6. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
208/§51/2012/NP
0,00 € Decomp s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
8. December 2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb A3915256
1/2012
0,00 € Orange Slovensko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
8. December 2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb B0856291
B0856291
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné