Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Október 2012
Dodatok číslo 1 k dohode č. 10/§50a-PS/2012/NP I-2/D
10/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € Ing. Jaroslav Pčola REINTER Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
29. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
171/§51/2012
0,00 € 171/§51/2012 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
29. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
174/§51/2012
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
29. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
175/§51/2012
0,00 € Základná škola s materskou školou Modrá nad Cirochou č. 250 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
29. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
178/§51/2012
0,00 € TV-SKV s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
29. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
179/§51/2012
0,00 € ALCAST, a.s. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
29. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
180/§51/2012
0,00 € Daňový úrad Prešov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
29. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
181/§51/2012
0,00 € Obvodný úrad Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
29. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
182/§51/2012
0,00 € AUTOLANC s.r.o. Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
29. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
183/§51/2012
0,00 € Obec Zemplínske Hámre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
29. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
185/§51/2012
0,00 € GVP, spol. s r.o. Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
29. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
186/§51/2012
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
29. Október 2012
Dohda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
188/§51/2012
Doplnená
0,00 € PaedDr. Jana Mihoková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
29. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
189/§51/2012
0,00 € Informačné centrum mladých v Humennom Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
31. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
176/§51/2012
0,00 € Obec Košarovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
31. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
177/§51/2012
0,00 € POLARD, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
31. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
184/§51/2012
0,00 € Materská škola Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
31. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
187/§51/2012
0,00 € Krídla s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
2. November 2012
Objednávka na dohodnuté množstvo tepla na rok 2013
129/04/HES
Doplnená
0,00 € Humenská energetická spoločnosť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
13. November 2012
Zmena doby 1. obsadenia PM
Dodatok č. 1 k dohode 5/§50-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € BRONTEUS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Stakčín Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné