Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
154/§51/2012
0,00 € Obec Kamienka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
155/§51/2012
0,00 € Mgr. Martin Petruška Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
156/§51§2012
0,00 € Daniel Haluška Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
157/§51/2012
0,00 € Detský domov Vranov nad Topľou Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
159/§51/2012
0,00 € Základná škola s materskou školou Udavské Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
161/§51/2012
0,00 € Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
162/§51/2012
0,00 € Mesto Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
163/§51/2012
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
164/§51/2012
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
165/§51/2012
0,00 € Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
166/§51/2012
0,00 € Základná škola s materskou školou Pčoliné 113 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
167/§51/2012
0,00 € Ing. Štefánia Keltošová UNITERM Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
2. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
160/§51/2012
0,00 € Obec Brekov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
9. Október 2012
Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve č.3/2011 zo dňa 25.3.2011
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č.3/2011
0,00 € Krídla s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
12. Október 2012
DOHODA č.168/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
168/§51/2012
0,00 € Krajský lesný úrad v Prešove Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
12. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
169/§51/2012
0,00 € Mesto Snina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
12. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
170/§51/2012
Doplnená
0,00 € Nemocnica Snina, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
12. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
172/§51/2012
0,00 € Humenská mliekareň a.s. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
12. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
173/§51/2012
0,00 € Nemocnica A.Leňa Humenné, n.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
16. Október 2012
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
163/OVS/2012
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny