Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2013
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 32/OKP/2011/NP III-2B/HE
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 32/OKP/2011/NP III-2B/HE
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
26. Jún 2013
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 30/OKP/2011/NP III-2A/HE
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 30/OKP/2011/NP III-2A/HE
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1. Júl 2013
Dodatok č. 1 k dohode č. 1/§56/2013/NP VAOTP zo dňa 22.01.2013
1/§56/2013/NP VAOTP
0,00 € Obec Stakčínska Roztoka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
22. Júl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 2“
70/§51/2013/NP VAOTP SR -2
0,00 € Centrum sociálnych služieb Zátišie Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
22. Júl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 2“
73/§51/2013/NP VAOTP SR -2
Doplnená
0,00 € Obvodný pozemkový úrad v Prešove Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
22. Júl 2013
Dohoda o o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 2“
75/§51/2013/NP VAOTP SR -2
0,00 € Autotex s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
23. Júl 2013
Dodatok č. 12 k zmluve NP XXV-2/HE
NP XXV-2/HE
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23. Júl 2013
Dohoda o o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 2“
69/§51/2013/NP VAOTP SR -2
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
23. Júl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
71/§51/2013/NP VAOTP SR -2
0,00 € HUMENSKÁ MLIEKAREŇ,a.s. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
24. Júl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
72/§51/2013/NP VAOTP SR -2
0,00 € KRÍDLA s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
23. Júl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
74/§51/2013/NP VAOTP SR -2
0,00 € Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Humennom, Mierová 63 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
23. Júl 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
76/§51/2013/NP VAOTP SR -2
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
13. August 2013
ZMLUVA č. 3/2013 o poskytovaní strážnej služby a ochrany objektu
ZMLUVA č. 3/2013
0,00 € D P A Security, s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
13. August 2013
Kúpa zmluva č.5
Kúpna zmluva č.5
0,00 € KRÍDLA s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
13. August 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z. 394/OKMPESF/2012/NP VAOTP SR/HE
Dodatok č. 2 k Zmluve 394/OKMPESF/2012/NP
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
14. August 2013
ZMLUVA č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác
ZMLUVA č. 4
0,00 € Peter HORŇÁK - SHR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
19. August 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 401/OKMPESF/2012/NP XXI/HE
401/OKMPESF/2012/NP XXI/HE
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
19. August 2013
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. 87/OKP/2012/NP HP SR/HE
87/OKP/2012/NP HP SR/HE
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
19. August 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 400/OKMOESF/2012/NP XX/HE
400/OKMOESF/2012/NP XX/HE
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27. August 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 2“
80/§51/2013/NP VAOTP SR -2
0,00 € Základná škola Kudlovská Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné