Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. August 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
149/§51/2012
0,00 € Mgr. Ladislav Hurka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
21. August 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
137/§51/2012
0,00 € Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
23. August 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
138/§51/2012
0,00 € Katastrálny úrad Prešov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
23. August 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
139/§51/2012
0,00 € Informačné centrum mladých Snina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
23. August 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
140/§51/2012
0,00 € Františka Pataráková - RADANA Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
23. August 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
141/§51/2012
0,00 € Obec Koškovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
23. August 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
142/§51/2012
0,00 € Bc. Marianna Trebišovská Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
23. August 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
143/§51/2012
0,00 € Obec Kochanovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
23. August 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“ 0
145/§51/2012
0,00 € Technické služby mesta Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
23. August 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
146/§51/2012
0,00 € Krajský pozemkový úrad Prešov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
23. August 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
147/§51/2012
0,00 € Základná škola s materskou školou Papín 199 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
23. August 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
148 /§51/2012
0,00 € Mariana Peťová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
23. August 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
150/§51/2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
30. August 2012
Dodatok č.4 k zmluve 32/OKP/2011/NP III-2B/HE
Dodatok č.4 k zmluve 32/OKP/2011/NP III-2B/HE
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30. August 2012
Dodatok č.4 k zmluve 30/OKP/2011/NP III-2A/HE
Dodatok č.4 k zmluve 30/OKP/2011/NP III-2A/HE
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
6. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
151/§51/2012
0,00 € Viliam Mego - CA RELAX Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
26. September 2012
D O D A T O K č. 1 k dohode č. 01/§54/2012 zo dňa 7. 5. 2012 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“(ďalej len “národný projekt“) realizovaného podľa § 54 zá
Dodatok č. 1 k dohode 01/§54/2012
0,00 € obec Jasenov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
26. September 2012
D O D A T O K č. 1 k dohode č. 02/§54/2012 zo dňa 7. 5. 2012 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“(ďalej len “národný projekt“) realizovaného podľa § 54
Dodatok č. 1 k dohode 02/§54/2012
0,00 € Združenie na záchranu Brekovského hradu Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. September 2012
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
152/§51/2012
0,00 € MUDr. Ľudmila Barnová, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
27. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
153/§51/2012
0,00 € Základná škola Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné