Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/53
7 909,15 € AQUASAM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/54
7 909,14 € Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Jún 2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
09/2022/OE
7 895,08 € Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. September 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/10/054/69
7 685,60 € Penguin sport club Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
2. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/66
7 533,60 € Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. Jún 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/92
7 476,32 € Biofarma Kaška s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
5. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/28
7 359,90 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/74
Doplnená
7 095,72 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/1
7 063,57 € KAMEAT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/58
7 063,57 € Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/54
7 063,56 € Obec Jablonka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Október 2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/10/53G/28
7 038,44 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. November 2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/10/53G/30
7 038,44 € ZIPA plus s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. November 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/104
6 812,28 € Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, OZ Kopaničiarsky región Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
3. Apríl 2024
Dohoda 24/10/054/3 „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivity „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivity 3 „Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby“
24/10/054/3
Doplnená
6 750,00 € Mesto Stará Turá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. December 2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/10/054/99
Doplnená
6 600,00 € Správca zálohového systému n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/9
6 418,53 € Obec Jablonka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
6. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/31
6 418,53 € KAMEAT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/71
6 418,53 € Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
6. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/12
Doplnená
6 418,52 € KUCHCOMPANY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom