Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/9
6 418,53 € Obec Jablonka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
6. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/31
6 418,53 € KAMEAT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/71
6 418,53 € Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
6. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/12
Doplnená
6 418,52 € KUCHCOMPANY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Január 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/29
6 332,94 € Minifarma s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. Január 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 23/2022/OE
6 129,29 € HEPPiApple east s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/19
Doplnená
5 990,62 € Obec Pobedim Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
11. Marec 2013
Zmluva na poskytnutie služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
2013/25078
5 940,00 € SERENA, spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/62
5 931,85 € Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. December 2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/10/53G/31
5 927,11 € ERWEL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
10. Február 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/2
5 898,24 € KAMEAT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Jún 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/10/059/8
Doplnená
5 853,66 € Monika Ševčíková Porubčanská - RALEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Máj 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovných miest v regióne Nové
č. 10/§54/2015/ŠR
Doplnená
5 710,68 € CORDIS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/61
5 616,21 € ME - Tradex s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Február 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/3
5 409,84 € ERWEL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Máj 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/8
Doplnená
5 409,84 € ERWEL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. August 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/14
5 409,84 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Jún 2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/10/059/10
5 400,00 € Monika Ševčíková-Porubčanská - RALEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. December 2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/10/059/23
5 400,00 € Monika Ševčíková Porubčanská - RALEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/88
5 383,99 € K + K INDUSTRY, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom