Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení SPOD a SK
SPODSK/02/2021
8 828,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/10/059/11
8 800,00 € Peter Vyzváry - VYZVARY LEATHER Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Apríl 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovných miest v regióne Nové Mesto nad Váhom a Myjava podľa § 54 ods. 1 písm. f)
č. 07/§54/2015/ŠR
8 566,02 € Nábytok TILIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/7
8 558,05 € Mgr. Juraj Kadlečík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
2. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/13
8 558,05 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
2. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/65
8 558,05 € Monika Ševčíková Porubčanská - RALEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
2. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/44
8 558,05 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
7. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/62
8 558,05 € Pavol Balvirčák KOMPEZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/74
8 558,05 € Renáta Holíčková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/47
8 558,05 € AQUASAM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/33
Doplnená
8 558,05 € BELLINA, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/23
8 558,05 € Ján Duga PNEUSERVIS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/26
8 558,05 € Helena Potúčková - masáže NIKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/25
8 558,05 € Vladimír Košnár - K. V. KANÁL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/81
8 558,05 € Viktor Kakaš - ARTEFAX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/83
8 558,05 € LawConsult s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Apríl 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/86
8 558,05 € Ľubomír Stano Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/70
8 558,04 € Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
11. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/10/19B/19
8 476,24 € Prevádzka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/11
8 476,20 € ZIPA plus s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom