Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2013
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5 / § 50 / PS / 2013
11 418,12 € Falc-Com s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení SPOD a SK
SPODSK01/2021
11 036,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. November 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/19
10 819,68 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18. Máj 2022
Zmluva č. SPODSK/02/2022 o poskytnutí finanč. príspevku
SPODSK/02/2022
10 692,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18. Máj 2022
Zmluva č. SPODSK/01/2022 o poskytnutí finanč. príspevku
SPODSK/01/2022
10 691,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. September 2014
Kúpna zmluva o dodávke tonerov č. 720/2014 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.25/2006 Z.z.
720/2014
10 662,70 € EliKva Trade Slovakia, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/10/059/8
10 567,08 € Sociálny podnik Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Júl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/21
10 269,60 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/10/059/3
10 171,44 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/10/059/4
10 058,52 € Biofarma Kaška s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. December 2012
Zmluva na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb na obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013
2012/9772
9 960,00 € Peter Novanský - NOVA SERVIS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. December 2013
ZMLUVA na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb na obdobie 01.01.2014 až 31.12.2014
389/2013
9 960,00 € Peter Novanský - NOVA SERVIS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. August 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/19
9 886,42 € Prevádzka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
6. September 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/20
9 886,42 € ZIPA plus s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. September 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/10/53G/21
9 886,42 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
10. Október 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/10/53G/22
9 886,42 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/10/059/7
9 719,40 € Miloš Šprincl Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/13
9 418,10 € Renáta Holíčková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/10/060/19
9 418,10 € Vladimír Košnár - K. V. KANÁL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/10/060/25
9 418,10 € Ľudovít Lőcsei - LUDOKOV Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom