Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2022
Zmluva č. SPODSK/02/2022 o poskytnutí finanč. príspevku
SPODSK/02/2022
10 692,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18. Máj 2022
Zmluva č. SPODSK/01/2022 o poskytnutí finanč. príspevku
SPODSK/01/2022
10 691,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. September 2014
Kúpna zmluva o dodávke tonerov č. 720/2014 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.25/2006 Z.z.
720/2014
10 662,70 € EliKva Trade Slovakia, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Júl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/21
10 269,60 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. December 2012
Zmluva na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb na obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013
2012/9772
9 960,00 € Peter Novanský - NOVA SERVIS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. December 2013
ZMLUVA na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb na obdobie 01.01.2014 až 31.12.2014
389/2013
9 960,00 € Peter Novanský - NOVA SERVIS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. August 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/19
9 886,42 € Prevádzka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
6. September 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/20
9 886,42 € ZIPA plus s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. September 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/10/53G/21
9 886,42 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
10. Október 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/10/53G/22
9 886,42 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/22
9 413,82 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/23
9 413,82 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
5. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
418/110/2021
9 392,00 € MERATEST s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18. Júl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/20
9 242,65 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Február 2012
dohoda o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
dohoda o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
8 986,40 € TM Consulting, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení SPOD a SK
SPODSK/02/2021
8 828,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Apríl 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovných miest v regióne Nové Mesto nad Váhom a Myjava podľa § 54 ods. 1 písm. f)
č. 07/§54/2015/ŠR
8 566,02 € Nábytok TILIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/7
8 558,05 € Mgr. Juraj Kadlečík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
2. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/13
8 558,05 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
2. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/65
8 558,05 € Monika Ševčíková Porubčanská - RALEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom