Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/10
94 180,76 € PSML s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/13
93 804,06 € Minifarma s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/7
93 333,08 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/8
90 955,05 € PSML s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/12
90 955,05 € Minifarma s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/9
87 211,39 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/12
75 652,80 € Sociálny podnik Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/4
68 977,53 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/40
65 926,70 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/12
62 536,00 € Sociálny podnik Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/14
57 638,58 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/10
51 348,30 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/34
51 348,29 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Február 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/49
47 454,89 € Drahuškovo, o. z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
2. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/39
47 454,87 € ZPSHelp - SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/59
47 090,50 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/5
Doplnená
45 357,44 € Minifarma s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/10/059/9
44 528,64 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Február 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/50
Doplnená
43 500,32 € Drahuškovo, o. z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Jún 2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
08/2022/OE
40 448,48 € JKLT-SLOVAKIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom