Centrálny register zmlúv

Špeciálna základná škola, Ostrovany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2015
Zmluva o dielo
č.2/2015
35 393,57 € Spektrum družstvo Špeciálna základná škola, Ostrovany
27. Jún 2013
ZMLUVA O DIELO
č. 021-06-2013
10 623,72 € PARDO s.r.o., Poloha Miloš - konateľ Špeciálna základná škola, Ostrovany
5. December 2014
Zmluva o dodávke plynu s dodatkom č.1
9100104305
5 700,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Špeciálna základná škola, Ostrovany
18. Jún 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
113523693D100
787,00 € Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola, Ostrovany
19. December 2014
Mandátna zmluva o vykonávaní bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany- dodatok č.1
881/2014
780,00 € BTS-PO, s.r.o. Špeciálna základná škola, Ostrovany
18. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb- balík služieb
CO_1-9432LII_1-94MVDAT
477,00 € Slovak telekom, a.s. Špeciálna základná škola, Ostrovany
17. September 2014
Zmluva o refundácii prevádzkových nákladov
574/2014
450,00 € Spojená škola, Sabinov Špeciálna základná škola, Ostrovany
8. Október 2014
Skupinové úrazové poistenie pre školy
*9983551759*
152,10 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Špeciálna základná škola, Ostrovany
17. December 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
č.1
0,00 € SlovákTelekom, a. s. Špeciálna základná škola, Ostrovany
7. Máj 2013
Zmluva o nájme nehnuteľností
č.4
0,00 € Obec Ostrovany Špeciálna základná škola, Ostrovany
28. Máj 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2
č.5
0,00 € Telefonica Slovakia s.r.o. Špeciálna základná škola, Ostrovany
9. September 2013
Zmluva o dielo č. 2771/2013/A1V
č. 2771/2013/A1V
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Špeciálna základná škola, Ostrovany
1. Október 2013
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd
č. 50-000072482PO2013
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Špeciálna základná škola, Ostrovany
13. November 2013
Skupinové úrazové poistenie pre školy
9983551311
0,00 € Allianz - Slovenská poisfovna, a.s., Špeciálna základná škola, Ostrovany
16. December 2013
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
č. 918826135
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola, Ostrovany
14. Február 2014
o podmienkach spolupráce pri realizácii projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
1/NP/1462/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Špeciálna základná škola, Ostrovany
14. Február 2014
Kolektívna zmluva 2014
25/2014
0,00 € ZO OZPŠaV pri ŠZŠ Ostrovany Špeciálna základná škola, Ostrovany
2. Júl 2014
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
14K775110
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Špeciálna základná škola, Ostrovany
5. Február 2015
Dodatok č.1 pre rok 2014 ku KZ z 21.1.2014
930/2015
0,00 € ZO OZ PŠaV Špeciálna základná škola, Ostrovany
9. Marec 2015
Zmluva č.8/2013 o kontrolnej činnosti, záručnom a pozáručnom servise
8/2013
0,00 € Trans-mont,s.r.o. Prešov Špeciálna základná škola, Ostrovany