Centrálny register zmlúv

Špeciálna základná škola, Ostrovany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. December 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
č.1
0,00 € SlovákTelekom, a. s. Špeciálna základná škola, Ostrovany
7. Máj 2013
Zmluva o nájme nehnuteľností
č.4
0,00 € Obec Ostrovany Špeciálna základná škola, Ostrovany
28. Máj 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2
č.5
0,00 € Telefonica Slovakia s.r.o. Špeciálna základná škola, Ostrovany
9. September 2013
Zmluva o dielo č. 2771/2013/A1V
č. 2771/2013/A1V
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Špeciálna základná škola, Ostrovany
1. Október 2013
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd
č. 50-000072482PO2013
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Špeciálna základná škola, Ostrovany
13. November 2013
Skupinové úrazové poistenie pre školy
9983551311
0,00 € Allianz - Slovenská poisfovna, a.s., Špeciálna základná škola, Ostrovany
16. December 2013
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
č. 918826135
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola, Ostrovany
14. Február 2014
o podmienkach spolupráce pri realizácii projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
1/NP/1462/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Špeciálna základná škola, Ostrovany
14. Február 2014
Kolektívna zmluva 2014
25/2014
0,00 € ZO OZPŠaV pri ŠZŠ Ostrovany Špeciálna základná škola, Ostrovany
2. Júl 2014
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
14K775110
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Špeciálna základná škola, Ostrovany
5. Február 2015
Dodatok č.1 pre rok 2014 ku KZ z 21.1.2014
930/2015
0,00 € ZO OZ PŠaV Špeciálna základná škola, Ostrovany
9. Marec 2015
Zmluva č.8/2013 o kontrolnej činnosti, záručnom a pozáručnom servise
8/2013
0,00 € Trans-mont,s.r.o. Prešov Špeciálna základná škola, Ostrovany
25. Marec 2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5100264823S/2015
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola, Ostrovany
23. Jún 2015
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
15K776051
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Špeciálna základná škola, Ostrovany
12. Február 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č.351/2011
918826135
0,00 € Slovak teleko, a.s. Špeciálna základná škola, Ostrovany
9. Máj 2016
Dodatok č.2 pre rok 2016 ku KZ
1604/2015
0,00 € ZO OZ PŠaV pri ŠZŠ Ostrovany Špeciálna základná škola, Ostrovany
9. Jún 2016
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
16K776036
0,00 € Doxx-Stravné lístky, spol. s. r. o. Špeciálna základná škola, Ostrovany
19. December 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
911858361
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola, Ostrovany
18. Máj 2017
Zmluva o refundácii prevádzkových nákladov
192015
0,00 € Spojená škola v Sabinove Špeciálna základná škola, Ostrovany
31. Máj 2017
Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle § 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov
25/05/2017
0,00 € Le Cheque Dejeuner s r o Špeciálna základná škola, Ostrovany