Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2019
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33201804040037
3 189,56 € Mgr. Maroš Lipovský Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. August 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
AOS-IX-32/2019
3 000,00 € Fond na podporu umenia Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. September 2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AOS-IX/40/2019
3 000,00 € Ing. Karel Janeček Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31. Október 2019
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
AOS-poh.-25/2019
2 676,00 € Michal Sajko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. Február 2020
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33201904040024
2 676,00 € Denis Kuka Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Február 2021
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202004040037
2 676,00 € Alexandra Miková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Január 2024
Erazmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-7/2024-PVe
2 606,00 € David Panák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Január 2024
Erazmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-8/2024-PVe
2 606,00 € Viktória Kostolníková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. September 2022
Zmluva o poskytovaní služby
AOS-IX-61/2022
2 511,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Január 2020
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33201904040012
2 453,00 € Dominik Barta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Február 2020
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33201904040017
2 453,00 € Zuzana Slottová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. December 2020
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202004040030
2 453,00 € Adam Kluvanec Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. December 2020
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202004040033
2 453,00 € Samuel Bezák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Január 2022
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202104040023
2 453,00 € Viktória Hupková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Január 2022
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202104040019
2 453,00 € Monika Malinová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2022
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202204040043
2 453,00 € Lukáš Zbihlej Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. December 2022
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202204040042
2 453,00 € Jakub Zavacký Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25. Január 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-13/2023-PVe
2 442,00 € Bc. Ester Sabová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-4/2024-PVe
2 232,00 € Bc. Andrej Paulíny Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-1/2024-PVe
2 232,00 € Bc. Matej Poživenec Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika