Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2022
Zmluva na vykonanie kurzu
AOS-IX-25/2022
18 000,00 € Technická univerzita v Košiciach Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Jún 2022
Kúpna zmluva
AOS-I-15/2022
17 340,00 € Fintex s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. Jún 2022
Kúpna zmluva
AOS-I-14/2022
17 262,00 € Fintex s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. Apríl 2021
Kúpna zmluva
AOS-I/11/2021
15 864,00 € Fintex s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0334
AOS-IX-53/2021
15 136,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVMV
2. Február 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-7/2023
14 180,40 € Fintex s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-3/2024
12 661,20 € Fintex, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Zmluva na vykonanie kurzu
AOS-IX-43/2023
11 136,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Január 2024
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty: 24K000001
AOS-IX-15/2024
10 000,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. December 2022
Kúpna zmluva
AOS-I-44/2022
9 406,50 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Január 2024
Zmluva na vykonanie kurzu
AOS-IX-13/2024
9 216,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. December 2022
Kúpna zmluva
AOS-I-43/2022
9 156,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. Máj 2022
Kúpna zmluva
AOS-I-12/2022
9 024,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol.s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
AOS-IX-95/2023
Doplnená
9 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. November 2020
Zmluva o prevode správy majetku
AOS-IV-7/2020, 2020/710-HM
8 842,50 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2021
Kúpna zmluva
AOS-I/13/2021
8 568,82 € Monitex Czech s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Február 2020
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33201804040026
8 247,79 € Lukáš Lach Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. Január 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľných vecí štátu
AOS-IV-4/2021, 2022/500-HM
8 247,22 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ministerstvo obrany SR
28. Január 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
AOS-IX-43/2020, 20-514-04092
8 000,00 € Fond na podporu umenia Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Február 2024
Čiastková kúpna zmluva č. AOS-I-5/2024
AOS-I-5/2024
7 968,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika