Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2021
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I/8/2021
58 642,50 € REMPO, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Február 2022
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru
AOS-IX-11/2022
Doplnená
57 625,00 € Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Apríl 2022
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru
AOS-IX-33/2022
Doplnená
57 625,00 € Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
AOS-IX-49/2022, 2022-1-SK01-KA131-HED-000051823
57 487,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. August 2022
Zmluva o dielo
AOS-II-6/2022
Doplnená
81 222,06 € TLM INVESTMENT s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25. Júl 2023
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru
AOS-IX-65/2023
Doplnená
65 760,00 € Ing. Pavol Šín - PO-VVV Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. Február 2023
Partnerská zmluva o efektívnej spolupráci pri riešení projektu "Semiautonómne prieskume rozobotické vozidlo" č. projektu SEMOD-EL76/42-14/2023
AOS-IX-16/2023
50 035,28 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika RoboTech Vision s.r.o.
23. Marec 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-5/2023
47 913,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Február 2022
Kúpna zmluva - obuv 2015 do sťažených klimatických podmienok
AOS-I-1/2022
47 499,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Apríl 2020
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I/12/2020
46 830,60 € REMPO, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Jún 2022
Kúpna zmluva
AOS-I-13/2022
46 732,80 € Fintex s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Máj 2022
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru
AOS-IX-43/2022
Doplnená
41 970,00 € Ing. Branislav Vojtek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Marec 2020
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľných vecí štátu
AOS-IV-1/2020
40 124,24 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku
9. Marec 2022
Dohoda o spolupráci
AOS-IX-13/2022
39 986,00 € Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Univerzita verejnej služby) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí grantu
AOS-IX-34/2019, 2019-1-SK01-KA103-059939
Doplnená
39 774,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí grantu
AOS-IX-29/2020
Doplnená
39 454,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
AOS-IX-49/2021, 2021-1-SK01-KA131-HED-000004185
Doplnená
39 176,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Marec 2022
Kúpna zmluva - obuv 2013 poľná, služobná
AOS-I-3/2022
38 586,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. November 2022
Kúpna zmluva
AOS-I-36/2022
37 464,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29. Máj 2023
Kúpna zmluva č AOS-I-15/2023
AOS-I-15/2023
37 080,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika