Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2022
Zmluva o dielo
AOS-II-2/2022
Doplnená
149 465,16 € REPROIZOL, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní servisných činností
AOS-IX-26/2022
112 140,00 € Energetika Ružomberok, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva na dodávku potravín
AOS-IX-106/2023
112 099,34 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-2/2024
96 882,00 € Fintex, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Júl 2023
Zmluva na dodávku potravín
AOS-IX-63/2023
93 600,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. August 2020
Zmluva na vykonanie základného výcviku
AOS-IX-30/2020
84 480,00 € Technická univerzita v Košiciach Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. September 2022
Kúpna zmluva
AOS-I-28/2022
79 999,20 € ITIMEX MODE, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Október 2023
Zmluva o dielo
AOS-II-10/2023
79 800,00 € ŠVIHRA-CHLADENIE, KLIMATIZÁCIA s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. Máj 2022
Kúpna zmluva
AOS-I-11/2022
76 959,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol.s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. December 2020
Rámcová dohoda o zabezpečení leteckej prepravy
AOS-IX-51/2020
72 000,00 € TRAVELFUN Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. December 2020
Rámcová dohoda o zabezpečení leteckej prepravy
AOS-IX-51/2020
72 000,00 € FLY TRAVEL, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. December 2020
Rámcová dohoda o zabezpečení leteckej prepravy
AOS-IX-51/2020
72 000,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31. Marec 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-4/2023
71 070,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Júl 2023
Zmluva na dodávku potravín
AOS-IX-62/2023
70 226,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Jún 2023
Zmluva na vykonanie kurzu
AOS-IX-42/2023
67 500,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Zmluva o dielo č. AOS-II-3/2023
AOS-II-3/2023
64 800,00 € Architectural building management, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Jún 2022
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru
AOS-IX-48/2022
Doplnená
81 628,80 € Ing. Pavol Šín - PO - VVV Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. August 2021
Zmluva na vykonanie alternatívneho leteckého výcviku pilotov
AOS-IX-40/2021
59 955,00 € Žilinská univerzita v Žiline, Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Júl 2023
Dohoda o grante pre program Erazmus+
AOS-IX-60/2023, 2023-1-SK01-KA131-HED-000113586
59 573,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25. Marec 2021
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I/8/2021
58 642,50 € REMPO, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika