Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-1/2023
130,00 € PhDr. Mária Martinská, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-77/2023
130,00 € doc. Ing. Ivan Majchút, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-76/2023
130,00 € prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc., Ing. Daniel Brezina, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení slovesného autorského diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-78/2023
130,00 € prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., doc. Ing. Radoslav Ivančík, PhD. et PhD., MBA, MSc. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-110/2023
121,80 € Ing. Mgr. Juraj Pagáčik Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. September 2019
Cestovné poistenie a asistečné služby kadet Čiefová
AOS-XII-8/2019
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. September 2019
Cestovné poistenie a asistečné služby kadet Fernézová
AOS-XII-9/2019
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. September 2019
Cestovné poistenie a asistečné služby kadet Ivaničko
AOS-XII-10/2019
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. September 2019
Cestovné poistenie a asistečné služby kadet Mihaliková
AOS-XII-11/2019
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. September 2019
Cestovné poistenie a asistečné služby kadet Naštická
AOS-XII-12/2019
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. September 2019
Cestovné poistenie a asistečné služby kadet Šafáriková
AOS-XII-13/2019
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. September 2019
Cestovné poistenie a asistečné služby kadet Meliš
AOS-XII-14/2019
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. September 2019
Cestovné poistenie a asistečné služby kadet Peťovský
AOS-XII-15/2019
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. September 2020
Cestovné poistenie a asistenčné služby
AOS-XII-1/2020
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. September 2020
Cestovné poistenie a asistenčné služby
AOS-XII-2/2020
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. September 2020
Cestovné poistenie a asistenčné služby
AOS-XII-3/2020
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. September 2020
Cestovné poistenie a asistenčné služby
AOS-XII-4/2020
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. September 2020
Cestovné poistenie a asistenčné služby
AOS-XII-5/2020
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. September 2020
Cestovné poistenie a asistenčné služby
AOS-XII-6/2020
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. September 2020
Cestovné poistenie a asistenčné služby
AOS-XII-7/2020
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika