Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2021
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-28/2021-PVe
800,00 € Martina Hyklová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. September 2022
Poistná zmluva
AOS-XII-9/2022
768,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25. Január 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-4/2023-PVe
755,00 € Mgr. Lívia Krekáčová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-15/2023-PVe
755,00 € Ing. Miroslav Pacek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Marec 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-22/2023-PVe
720,00 € PhDr. Pavlína Adamíková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-36/2023-PVe
720,00 € PhDr. Marek Grejták, PhD., MpH Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-39/2023-PVe
720,00 € PhDr. Mária Martinská, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. September 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-74/2023-PVe
720,00 € Ing. Stanislava Gažovová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX- 34/2023-PVe
720,00 € doc. Ing. Zdeněk MATOUŠEK, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. December 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-11/2024-PVe
720,00 € Mgr. Katarína Hološová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. September 2023
Poistná zmluva na diaľku "Marco-Polo cestovné poistenie"
AOS-XII-1/2023
705,60 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. Január 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-10/2024-PVe
660,00 € Ing. Michal Hrnčiar, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-6/2024
639,00 € Ing. René Hečko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-56/2024
639,00 € Ing. Miroslav Majtner Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-82/2024
639,00 € Mgr. Ladislav Čáni Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. November 2019
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-56/2019-PVe
630,00 € Ing. Jozef Wesselényi, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. November 2019
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-55/2019-PVe
630,00 € Ing. Zdenko Targoš Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. Jún 2021
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-33/2021-PVe
630,00 € PhDr. Pavlína Adamíková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Júl 2021
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-38/2021-PVe
630,00 € Mgr. Ján Jančo Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Apríl 2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-19/2022-PVe
630,00 € Martin Kuziel Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika