Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-23/2023-PVe
840,00 € Ing. Miroslav Majtner Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. September 2021
Marco Polo - Cestovné poistenie
AOS-XII-4/2021
816,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Máj 2019
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-22/2019-PVe
810,00 € Ing. Štefan Ganoczy, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Máj 2019
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-24/2019-PVe
810,00 € Mgr. Lenka Nagyová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Jún 2019
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-25/2019-PVe
810,00 € Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
11. Jún 2019
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-23/2019-PVe
810,00 € prof. Ing. Peter DROPPA, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. September 2019
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-43/2019-Pve
810,00 € Ing. Július BARÁTH, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Október 2019
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-47/2019-PVe
810,00 € PhDr. Pavlína Adamíková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. November 2019
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-54/2019-PVe
810,00 € Ing. Marek Konečný Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Február 2020
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-14/2020-PVe
810,00 € doc. Ing. Lubomír Belan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Február 2020
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-15/2020-PVe
810,00 € doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Február 2020
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-18/2020-PVe
810,00 € Ing. Soňa Jirásková, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Február 2020
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-17/2020-PVe
810,00 € Ing. Viera Frianová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Jún 2021
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-30/2021-PVe
810,00 € Ing. Július Baráth, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. Jún 2021
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-34/2021-PVe
810,00 € PhDr. Nataša Valentová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. Jún 2021
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-32/2021-PVe
810,00 € doc. Ing. Vladimír Andrassy, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Júl 2021
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-37/2021-PVe
810,00 € Ing. Jaroslav Kompan Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. September 2021
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-45/2021-PVe
810,00 € prof. Ing. Peter DROPPA, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Apríl 2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-29/2022-PVe
810,00 € Ing. Jindřich Joch Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Jún 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-56/2023-PVe
810,00 € Ing. Jaroslav Kompan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika