Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-47/2022-PVe
1 010,00 € Ing. Jozef Kuchta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-39/2023
977,00 € Ing. René Hečko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2022
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-13-108/2022
968,50 € Martin Kuziel Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Marec 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-19/2023-PVe
930,00 € RNDr. Beata Stromková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Marec 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-21/2023-PVe
930,00 € doc. Ing. Vladimír Andrassy, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Marec 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-26/2023-PVe
930,00 € doc. Ing. Július Baráth, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-38/2023-PVe
930,00 € Ing. Jindřich Joch Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-35/2023-PVe
930,00 € PhDr. Soňa Šrobárová, PhD., MBA Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Jún 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX- 54/2023-PVe
930,00 € Ing. Eva Dorková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. September 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-73/2023-PVe
930,00 € prof. Ing. Ján Ochodnický, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Október 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-75/2023-PVe
930,00 € Ing. Michal Vajda Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-92/2023-PVe
930,00 € Ing. Viera FRIANOVÁ, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-79/2023-PVe
930,00 € Ing. Jozef PERĎOCH, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. December 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-37/2023-PVe
930,00 € doc. Ing. Lubomír Belan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. December 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-12/2024-PVe
930,00 € Ing. Jaroslav Kompan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
11. Apríl 2019
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX/19/2019-PVe
915,00 € René Hečko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Marec 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-18/2023-PVe
900,00 € doc. Ing. Ivan Majchút, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-44/2023-PVe
900,00 € Ing. Vladimír Kadlub Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Jún 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX- 52/2023-PVe
900,00 € doc. Ing. Michal Turčaník, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Jún 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX- 53/2023-PVe
900,00 € prof. Ing. Peter Droppa, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika