Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Erasmus + Dohoda o grante na mobiltu zamestnancov na školenie
AOS-IX-18/2024-PVe
1 480,00 € Ing. Marek Krajčí Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Júl 2019
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
AOS-poh.-8/2019
1 473,20 € Jana Varechová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. Jún 2019
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia
AOS-IX-29/2019-PVe
1 440,00 € Ing. Ladislav BOKA Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. Jún 2019
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia
AOS-IX-30/2019-PVe
1 440,00 € Ing. Lukáš BRIDIK, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
AOS-IX-81/2022
1 425,60 € eBIZ Corp s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
AOS-IX-103/2023
1 425,60 € eBIZ Corp s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. November 2023
Kúpna zmluva
AOS-I-40/2023
1 422,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Január 2020
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
AOS-IX-5/2020-PVe
1 410,00 € Jozef Lenhart Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Január 2020
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
AOS-IX-9/2020-PVe
1 410,00 € Karin Mináriková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Január 2020
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
AOS-IX-10/2020-PVe
1 410,00 € Martin Svoboda Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Január 2020
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
AOS-IX-6/2020-PVe
1 410,00 € Matej Mušák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Január 2020
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
AOS-IX-7/2020-PVe
1 410,00 € Matúš Matejček Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Január 2020
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
AOS-IX-4/2020-PVe
1 410,00 € Miriama Maliková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Január 2020
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
AOS-IX-8/2020-PVe
1 410,00 € Matúš Hruškoci Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Január 2020
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
AOS-IX-2/2020-PVe
1 407,00 € Bc. Martin Staško Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Január 2020
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
AOS-IX-3/2020-PVe
1 407,00 € Bc. Marcela Rumlová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. September 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
AOS-IX-80/2023-PVe
1 390,00 € Bc. Adam Fulek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. September 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
AOS-XI-81/2023-PVe
1 390,00 € Bc. Filip Ferenczi Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. Apríl 2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-35/2022-PVe
1 260,00 € Ing. Ján Sedliak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
11. Marec 2024
Erasmus + Dohoda o grante na mobiltu zamestnancov na školenie
AOS-IX-21/2024-PVe
1 255,00 € Ing. René Hečko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika