Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
AOS-IX-80/2022
1 920,00 € eBIZ a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
AOS-IX-102/2023
1 920,00 € eBIZ a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Január 2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-1/2022-PVe
1 911,00 € Bc. Radovan Stephany Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Február 2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-3/2022-PVe
1 852,00 € Bc. Alexandra Ferenčíková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Február 2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-5/2022-PVe
1 852,00 € Bc. Marek Kapusta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Február 2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-9/2022-PVe
1 852,00 € Bc. Marek Timár Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Február 2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-2/2022-PVe
1 852,00 € Bc. Martin Svoboda Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Február 2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-4/2022-PVe
1 852,00 € Bc. Matej Mušák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Február 2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-8/2022-PVe
1 852,00 € Bc. Matúš Hruškoci Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Február 2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-6/2022-PVe
1 852,00 € Bc. Peter Zdycha Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Február 2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-7/2022-PVe
1 852,00 € Bc. Tatiana Ridzoňová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. Jún 2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-80/2019 a č. AOS-II-1/2019
AOS-II-1/2019 a VTSÚ-12-80/2019
1 831,79 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. September 2019
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
AOS-IX-41/2019-PVe
Doplnená
1 567,00 € Matej Žačok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. September 2019
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
AOS-IX-42/2019-PVe
Doplnená
1 567,00 € Patrik Kovalčík Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
AOS-IX-56/2022
1 670,00 € Fond na podporu umenia Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Máj 2022
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-40/2022-PVe
1 650,00 € Mgr. Eva Révayová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. August 2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
AOS-VI-2/2019
1 506,35 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika MACCABI SLOVAKIA
27. Júl 2022
Zmluva na vykonanie preskúšania
AOS-IX-54/2022
1 490,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. August 2023
Zmluva na vykonanie preskúšania
AOS-IX-58/2023
1 490,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
11. Marec 2024
Erasmus + Dohoda o grante na mobiltu zamestnancov na školenie
AOS-IX-18/2024-PVe
1 480,00 € Ing. Marek Krajčí Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika