Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202204040042
2 453,00 € Jakub Zavacký Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25. Január 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-13/2023-PVe
2 442,00 € Bc. Ester Sabová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-4/2024-PVe
2 232,00 € Bc. Andrej Paulíny Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-1/2024-PVe
2 232,00 € Bc. Matej Poživenec Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-3/2024-PVe
2 232,00 € Bc. Simona Zmijová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-2/2024-PVe
2 232,00 € Bc. Sofia Podhorová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-6/2024-PVe
2 232,00 € Dávid Ilčák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. Marec 2020
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33201904040009
2 230,00 € Adam Srňánek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-5/2024-PVe
2 182,00 € Bc. Sarah Šajbanová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Október 2020
Zmluva o dielo
AOS-II-5/2020
2 052,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Aliter Technologies, a.s.
17. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-12/2023-PVe
2 043,00 € Patrik Beke Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-7/2023-PVe
2 043,00 € Bc. Filip Kojnok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-9/2023-PVe
2 043,00 € Klára Holodňaková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-8/2023-PVe
2 043,00 € Bc. Jakub Magdolen Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-10/2023-PVe
2 043,00 € Filip Šustek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-5/2023-PVe
2 043,00 € Bc. Katarína Baliková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-6/2023-PVe
2 043,00 € Bc. Oliver Minko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-11/2023-PVe
2 043,00 € Adam Šváb Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. November 2020
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202004040021
2 007,00 € Štefan Ondo Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. November 2020
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202004040019
2 007,00 € Samuel Pažítka Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika