Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-3/2024-PVe
2 232,00 € Bc. Simona Zmijová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-2/2024-PVe
2 232,00 € Bc. Sofia Podhorová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-6/2024-PVe
2 232,00 € Dávid Ilčák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. Marec 2020
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33201904040009
2 230,00 € Adam Srňánek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-5/2024-PVe
2 182,00 € Bc. Sarah Šajbanová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Október 2020
Zmluva o dielo
AOS-II-5/2020
2 052,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Aliter Technologies, a.s.
17. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-12/2023-PVe
2 043,00 € Patrik Beke Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-7/2023-PVe
2 043,00 € Bc. Filip Kojnok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-9/2023-PVe
2 043,00 € Klára Holodňaková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-8/2023-PVe
2 043,00 € Bc. Jakub Magdolen Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-10/2023-PVe
2 043,00 € Filip Šustek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-5/2023-PVe
2 043,00 € Bc. Katarína Baliková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-6/2023-PVe
2 043,00 € Bc. Oliver Minko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-11/2023-PVe
2 043,00 € Adam Šváb Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. November 2020
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202004040021
2 007,00 € Štefan Ondo Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. November 2020
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202004040019
2 007,00 € Samuel Pažítka Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. November 2022
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202204040029
2 007,00 € Erik Havrilčák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. December 2021
Zmluva o poskytnutí služieb
AOS-IX-61/2021
1 920,00 € eBIZ a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
AOS-IX-80/2022
1 920,00 € eBIZ a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
AOS-IX-102/2023
1 920,00 € eBIZ a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika