Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-155
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Mgr. Patrik Šteňko
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-156
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bc. Ing. Marek Tomáško
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-157
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika MUDr. Dávid Trabalík
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-158
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Slavomíra Velebová
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-159
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Michal Viňanský
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-160
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Peter Visocký
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-161
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika MUDr. Peter Vozár
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-162
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Jozef Vraniak
9. Október 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-163
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Stanislav Angelovič
9. Október 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-164
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bianca Badidová
9. Október 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-165
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Milan Bajnok
10. Október 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-182
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Patrik Gödöllei
10. Október 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-181
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Daniel Gabko
10. Október 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-180
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Pavol Fulla
10. Október 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-179
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Alexandra Ferenčíková
10. Október 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-178
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Marek Ferenčák
10. Október 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-177
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Martin Feranc
10. Október 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-176
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Róbert Farkas
10. Október 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-175
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Adrián Dzurko
10. Október 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-174
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Jozef Dubas