Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-103
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Martin Konečný
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-104
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Matej Koszorú
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-105
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Pavel Kotrík
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-106
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Norbert Marušak
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-107
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Samuel Matľák
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-108
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Jakub Nagy
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-109
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Andrej Ölveczký
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-110
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ján Ostrica
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-111
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Marek Petriska
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-112
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Michal Polák
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-113
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Filip Valek
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-146
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Marek Pavúk
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-147
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing.Dušan Popadič
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-148
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Vladimír Russin
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-149
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Daniel Sloboda
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-150
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Ivana Smoľaková
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-151
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Mgr. Nikola Socháňová
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-152
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Jozef Streber
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-153
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Mgr. Jana Suská
26. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-154
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Mgr. Dávid Štanga